اخبار و تازه ها


گروه های خبری:

تغییر نام گرایش های رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد و تغییرات آزمونی


گروه خبر: اطلاعیه عمومی ۱۷ آبان ۱۳۹۳

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مهندسی صنایع می رساند مطابق مصوبات کمیته مهندسی صنایع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تغییرات زیر در گرایش های رشته مهندسی صنایع در مقطع ارشد رخ داده است:

1- نام گرایش  صنایع - صنایع    به   صنایع - بهینه سازی سیستم ها    تغییر نام یافته است.

2-نام گرایش  صنایع - مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی   به صنایع - مدل سازی سیستم های  تغییر نام یافته است.

3- کلیه گرایش های مهندسی صنایع در قالب کد امتحانی 1259 تجمیع شده است و با آزمون کارشناسی ارشد در یک روز برای تمامی گرایش ها ، با توجه به ضرایب متفاوت ، رتبه های خاص آن گرایش ایجاد خواهد شد.

4-درس تحقیق در عملیات 2  جزء موارد امتحانی کلیه گرایش ها شده است.