درباره مامهدی باستان

کارشناسی: مهندسی صنایع ، دانشگاه علوم و فنون مازندران

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

عضو بنیاد ملی نخبگان

مدرس دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در موسسات آموزش عالی کشور به مدت 8 سال

مدرس دروس تخصصی مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در دانشگاه ایوانکی- 89 تا 91

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع و سیستم ها در دانشگاه ایوانکی

ارائه بیش از60 مقاله پژوهشی در مجلات و کنفرانس های معتبر  بین المللی

طراح سوال آزمون های موسسه آموزش عالی پارسه

عضو پیوسته انجمن های علمی :

1- انجمن مهندسی صنایع ایران

2- انجمن مدیریت استرتژیک ایران

3- انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

4-انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها

System Dynamics Society- 7

تدریس یار آموزشی برای تدریس در مقطع  دکتری رشته های مهندسی صنایع و  مدیریت سیستم ها

استاد برگزیده گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی در شهریور 91

پژوهشگر برتر دانشگاه ایوانکی در سال 92 در میان تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه

پژوهشگر برتر دانشگاه ایوانکی در سال 93 در میان تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه

استاد نمونه گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی در سال تحصیلی 94-93 (بر اساس مجموع شاخص های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی)

داور جشنواره ملی بهره وری

داور کنفرانس بین المللی سیستم داینامیکس

داور نشریه Neural Computing and Applications

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در حوزه تحلیل دینامیک سیستم ها